Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Văn bản nội bộ

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu ngày 09 tháng 6 năm 2017 đã nhất trí thông qua nội dung của bản Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và...

Xem thêm
QUY CHẾ PHỐI HỢP

QUY CHẾ PHỐI HỢP

Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu Công Nghiệp Suối Dầu....

Xem thêm
QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN KCN SUỐI DẦU VÀ ĐỒN CÔNG AN  KCN SUỐI DẦU

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN KCN SUỐI DẦU VÀ ĐỒN CÔNG AN KCN SUỐI DẦU

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội xảy ra trong Khu công nghiệp Suối Dầu huyện Cam Lâm, Giám đốc Công ty và Trưởng Đồn Công an thống nhất ban...

Xem thêm
QUY ĐỊNH KHU CÔNG NGHIỆP

QUY ĐỊNH KHU CÔNG NGHIỆP

Nội dung đang được cập nhật...

Xem thêm