Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu

CÔNG TY CỔ PHẦN

KHU CÔNG NGHIỆP SUỐI DẦU

Thông báo đấu giá cổ phần dành cho cổ đông lớn.

Thông báo đấu giá cổ phần dành cho cổ đông lớn.Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 29/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa và Công văn số 7115/UBCK – QLCB ngày 25/10/2016, Ban tổ chức đấu giá xin thông báo về việc thoái vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nắm giữ như sau:

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn:
- Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa
- Địa chỉ: 68 Yersin, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu: 1.750.000 cổ phần tương đương 70% vốn điều lệ.

2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn:
- Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Suối Dầu
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Suối Dầu, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 058 3743 249 Fax: 058 3743 124
- Ngành nghề kinh doanh chính: Cho kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp và dịch vụ liên quan đến hoạt động của Khu công nghiệp.
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng

3. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

4. Phương thức thoái vốn: Bán đấu giá công khai tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

5. Cổ phần được thoái vốn:
- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần KCN Suối Dầu
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần được thoái vốn: 850.000 cổ phần (34% Vốn điều lệ)
- Giá khởi điểm: 23.100 đồng/cổ phần
- Số lượng giới hạn đối với Nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước/nước ngoài: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa: 850.000 cổ phần

6. Điều kiện tham dự đấu giá:
Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt ban hành.

7. Địa điểm tổ chức bán đấu giá:
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt
- Lầu 2, Tòa nhà Him Lam, 234 Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Điên thoại: 08 7309 8198 Fax: 08 3514 6799

8. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền cọc:
Từ 08h00 ngày 31/10/2016 đến 16h00 ngày 21/11/2016

9. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:
Trước 17h00 ngày 28/11/2016.

10. Thời gian tổ chức đấu giá:
Bắt đầu từ 09h00 đến 11h00 ngày 29/11/2016

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:
Từ 08h00 ngày 30/11/2016 đến 15h00 ngày 14/12/2016

12. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Ngày 15/12/2016
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: www.lvs.com.vn; www.sudazi.com.vn)
TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2016
ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
Đã ký
NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG